Wetenschapscommunicatie voor Bèta-onderzoekers


Doel vak

- Introductie in het vakgebied wetenschapscommunicatie
- Verwerven van kennis en inzicht in de dynamische relatie tussen
wetenschap en maatschappij
- Verwerven van inzicht in verschillende belangen en perspectieven van
betrokken partijen in wetenschapscommunicatie
- Verwerven van inzicht in de rol van wetenschapscommunicatie in de
relatie tussen wetenschap en maatschappij
- Verwerven van inzicht in communicatiestrategieën, doelgroepen en media
in wetenschapscommunicatie
- Ontwikkeling van praktische vaardigheden voor wetenschapscommunicatie
(schrijven, presenteren, discussiëren)
- Het opdoen van ervaring in een multidisciplinaire groep.

Inhoud vak

Wetenschap heeft verstrekkende gevolgen voor de maatschappij (bv.
biotechnologie, neurowetenschappen, farmaceutische industrie). Maar hoe
kijkt de maatschappij eigenlijk naar wetenschappelijke ontwikkelingen?
Wat vindt de industrie van nieuwe wetenschappelijke inzichten? Hoe
reageren maatschappelijke organisaties of het brede publiek? Deze
maatschappelijke visies hebben een grote invloed op de richting die het
onderzoek in de nabije toekomst gaat nemen. Daarom is communicatie over
wetenschap van cruciaal
belang.
In deze cursus raak je vertrouwt met een aantal modellen van
wetenschapscommunicatie, het herkennen van hun toepassingen in de
praktijk en de verschillende soorten publiek die men ermee kan
aanspreken (populariseren voor leken, informatieoverdracht voor de
industrie, faciliteren van interdisciplinair onderzoek in de wetenschap,
participatie van burgers en patiënten in onderzoek). Door middel van
opdrachten raak je bekend met de praktische kant van
wetenschapscommunicatie, bijvoorbeeld wetenschapsjournalistiek,
voorlichting, dialogen en debatten, etc. De opdrachten worden deels
individueel uitgevoerd en deels in een groep.

Onderwijsvorm

Colleges 15 uur
Zelfstudie en tentamen 70 uur
Werkcolleges 15 uur
Opdrachten 60 uur

Toetsvorm

Individuele toetsing bestaat uit:
- Schriftelijk tentamen (50%)
- Groepsopdrachten (25%)
- Individuele opdrachten (25%)
Alle onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten.

Literatuur

Literatuur wordt aangeboden via Canvas en een maand voor de cursus
bekendgemaakt.

Doelgroep

Keuzecursus voor tweedejaars en derdejaars BSc Biomedische Wetenschappen
en Biologie en BSc. Gezondheid en Leven. Ook te volgen voor de Bsc
binnen Aardwetenschappen en Exacte Wetenschappen. Speciaal aanbevolen
voor studenten die overwegen de C-variant (wetenschapscommunicatie) of
M-variant (beleid en management) van de Master MPA wilt doen. Deze
cursus is ook een uitdagende praktische, doch theorie-gebaseerde
aanvulling op de cursus Gezondheidscommunicatie.

Overige informatie

We werken met enkele gastsprekers die een maand voor de cursus bekend
zullen zijn.